V društvu smo vedno veseli pomoči.

Sonček Posavje

Podari delež dohodnine

Sonček Posavje na Facebooku

Terapevstke kolonije

Terapevstke kolonije izvajamo v Termah Lendava, Ribniško Pohorje in Stari trg ob Kolpi. Namenjene so otrokom, mladostnikom s cerebralno paralizo in motnjami v razvoju. Skupaj letno izvedemo tri do štiri zdravstveno terapevtske kolonije, ki zajemajo predšolske otroke s posebnimi potrebami, otroke s cerebralno paralizo, vključene v redno šolo in v šolo s prilagojenim programom.

Vsebina programa: 

 • postavljanje otrok v situacije, ki jih v okolju, kjer bivajo, ne doživljajo pogosto;
 • usposabljanje staršev za sprejemanje otroka in njegovih možnosti;
 • učenje staršev za ohranjanje ter razvijanje sposobnosti otroka v domačem okolju;
 • vzgoja  samostojnosti ter graditev pozitivne identitete otroka;
 • navajanje na življenje v skupini;
 • poznavanje in učenje komunikacijskih oblik in socialnih veščin;
 • skrb za osebnostno rast;
 • rekreacijske in sprostitvene tehnike ter športne dejavnosti;
 • uvajanje v društvene aktivnosti;
 • oblike samopomoči in zagovorništva.

Cilji programa:

 • dopolnjevanje zdravstvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo ter omogočanje udeležbe tudi sorojencem, obema staršema pa tudi starim staršem;
 • razbremenitev družine ter spodbujanje in pomoč pri njenem vključevanju v okolje;
 • ohranjevanje telesnega in psihičnega zdravja vseh članov;
 • prizadevanje za večjo samostojnost otroka;
 • program je namenjen osebam z boleznimi centralnega in perifernega živčnega sistema (cerebralna paraliza) in drugimi invalidnostmi.

Metode dela, uporabljene pri izvajanju programa:

 • Individualne obravnave fizioterapevta, delovnega terapevta, kinezioterapevta,  učenje plavanja po metodi Halliwick, hipoterapija – terapevtsko jahanje, tematska predavanja za starše, socialne veščine, športne aktivnosti in sprostitvene tehnike, …

Za otroke s cerebralno paralizo je obvezna napotitev triažnega zdravnika, možna pa je tudi vključitev družine ne gleda na vrsto invalidnosti otroka kot samoplačniška oblika..
Program obnovitvene rehabilitacije, ki ga financira ZZZS, je osredotočen na medicinsko obravnavo in je namenjen le otroku in enemu od staršev. Z dopolnilnim programom omogočamo vključevanje pedagoških vsebin in razbremenjevanje družine ter vključevanje tudi drugih družinskih članov.
Terapevtske kolonije izvajamo v mesecu marcu, juliju, avgustu in oktobru.