V društvu smo vedno veseli pomoči.

Sonček Posavje

Podari delež dohodnine

Sonček Posavje na Facebooku

Osebna izkaznica

Društvo Sonček Posavje deluje na lokalni ravni že od leta 1995. Je prostovoljna, neprofitna, humanitarna, invalidska organizacija s ciljem pomagati otrokom, mladostnikom in odraslim osebam ki bolujejo s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti.

V društvu je vključenih 340 članov. Od tega je okoli  90 invalidov s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti,  ostali člani  pa so njihovi starši, skrbniki,  sorojenci  in pa tudi  zunanji člani .

 Sodelujemo tudi z drugimi društvi in ustanovami kot so Sožitje, Dom starejših občanov, DPM Brestanica, šolami, občinami, KS Leskovec, Društvo gluhih in naglušnih,…

 V začetku leta si zastavimo letni program, ki ga skozi letoizvajamo. Progam temelji predvsem na željah in potrebah vključenih v društvo. 

Osnovni namen društva sonček posavje je integracija oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi v življenje širše družbene skupnosti in zagotavljanje enakih možnosti, kot jih imajo drugi državljani na vseh življenjskih področjih in v vseh življenjskih obdobjih ter izboljšati kakovost življenja oseb s CP in drugimi oblikami invalidnosti in jih pripraviti na čim bolj neodvisno življenje in samostojno življenje. Skratka trudimo se da jim dajemo možnost za kvalitetno življenje. 

Društvo Sonček Posavje

Društvo za cerebralno paralizo

Ulica Mladinskih delovnih brigad 18

8273 Leskovec pri Krškem

SI-Slovenija

Davčna št.: 87353601

GSM: 041/ 859 910