SONČKOV KOSTANJEV PIKNIK Z DLM MATIJA GUBEC

 V soboto 5.10.,so ob svetovnem dnevu cerebralne paralize »JAZ SEM TUKAJ«, na Športnem igrišču v Spodnjem Starem Gradu,Društvo Sonček Posavje in Društvo ljubiteljev motorjev Matija Gubec,

SONČKOV REKREACIJSKI POHOD - SENOVO

V soboto 28.9.,je Društvo Sonček Posavje v sodelovanju z Turističnem društvom Senovo, izvedlo poučno rekreacijski pohod.

POČITNIŠKO VARSTVO NA BAZENU

 

Društvo Sonček Posavje izvaja tudi v poletnih mesecih počitniško varstvo za otroke s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju ter sorojencev.

SONČKOVA ZTK NA PAŠMANU 2019

Društvo Sonček Posavje je konec junija tudi letos organiziralo zdravstveno terapevtsko kolonijo na Pašmanu,katere program je zajemal razbremenitev družin vsakodnevnih skrbi

INKLUZIJSKI POHOD DO MENGEŠKE KOČE

 6. junija smo se nekateri člani Društva Sonček Posavja in uporabniki VDC Sonček Krško s kombiji podali proti Mengšu.

Društvo Sonček Posavje je humanitarno in invalidsko društvo, ki združuje osebe s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju

, njihove družine, strokovne delavce in sodelavce ter podporne člane.

O lanskoletnem delu in aktivnostih sta na občnem zboru pripovedovali predsednica Društva Sonček Posavje in predsednica nadzornega organa Jožica Hotko. Vsekakor jim ni bilo dolgčas, saj so bili zelo aktivni na mnogih področjih. Izvajali so hipoterapije, zdravstveno terapevtske kolonije, obnovitvene kolonije, letni program, aktivno preživljanje prostega časa, počitniško varstvo,...veliko športnih aktivnosti kot so prilagojeno smučanje, potapljanje, pohodništvo, bowlling, plavanje, vadbo za gibalno ovirane,....se srečali s prijatelji, sorodniki in podporniki ob koncu leta, pripravili kostanjev piknik z motoristi, aktivni športni dan, pustno rajanje,...osebno asistenco. To se le nekatere aktivnosti, ki pa v vsakodnevnem življenju našim sončkom pomenijo veliko.  Predsednica je poudarila, da so bili uspešni v lanskem letu na NATO razpisu in pridobili dodatna donatorska sredstva za vodne aktivnosti,...Pridobili smo tudi izvajanje osebne asistence. Da je njihovo življenje vsestransko dejavno, pa gredo zasluge tudi naši zelo dobri ekipi staršev in prostovoljcev, ter Poklicni gasilski enoti Krško,  ki vseskozi pomagajo zastavljen program dopolnjevati in izvajati....brez vseh aktivnih članov v programu nam ne bi uspelo. Za to delo namenijo nemalo prostovoljnih ur, da so sončki na svoji poti k samostojnosti čim bolj uspešni.

Društvo Sonček Posavje vseskozi strmi za boljše in kvalitetnejše življenje oseb s posebnimi potrebami, pripravljen je skladno s programskimi smernicami in akti in željah članov društva ter sledimo strateškim ciljem Zveze Sonček. V program dela za 2019 so zajeti vsi osnovni cilji društva, razporejeni po področjih in programih. Člani Društva Sonček so drugačni in  zato je potreben pristop do članov kateri bazira predvsem na človeškem odnosu, z veliko sočutja, posluha in individualnem programu posameznika. Prioriteta Društva Sonček Posavje bo predvsem na skrbi za člane, ki imajo motnje v razvoju in njihovih sorojencih, s tem da jim omogočimo čim več aktivnosti, katerih so zaradi bolezni prikrajšani v vsakdanjem življenju. Poskrbeli bomo tudi za sprostitev in razbremenitev staršev in skrbnikov, ki so tudi v velikih primerih prikrajšani življenja normalnih zdravih družin. Velik poudarek bomo dajali tudi na sorojence, kajti opažamo, da tudi oni rabijo čas za sprejemanje, čas zase, to se kaže predvsem v najstniških letih in tudi zanje je potrebno poskrbeti. Vedno znova se srečujemo ob dogodkih skozi celo leto. Srečujemo se tudi z vsakodnevnimi problemi  in res je, da Občina Krško izredno veliko pozornosti namenja našemu društvu in podpira naše delovanje skozi celo leto, za kar smo jim zelo hvaležni. Prav tako tudi Občina Brežice in občina Sevnica, saj združujemo člane iz celega Posavja. Skozi celo leto se bomo trudili, da se z delom dokažemo, da postanemo še bolj prepoznavni, da ustvarjamo dogodke in s tem dokažemo naše delo, sodelovali bomo pri občinskih praznikih naših Občin in se trudili za pridobivanje donacij, da bomo lahko program nemoteno izpeljali po zastavljenih ciljih. Društvo bo izvajalo tudi druge nove aktivnosti, glede na potrebe in želje naših članov.     Društvo Sonček Posavje

Sonček Posavje na Facebook-u

V društvu smo vedno veseli pomoči.

Prijavi se

Go to top